Vilkår og betingelser

Arrangør:
Drammen Kulturhus AS
Orgnr: 830316892
Kontaktinformasjon: hei@drammenkulturhus.no

Alle priser oppgitt er inkludert mva, om ikke annet er oppgitt.

Tix.no Vilkår og betingelser

Generelt

-Tixly AS selger billetter på vegne av det ansvarlige spillested / arrangør. Alle spørsmål vedrørende arrangementet skal rettes til arrangøren / arenaen. Spesifikke vilkår og betingelser for arrangøren / arenaen vil bli oppgitt i bestillingsbekreftelsen. Kjøpsavtalen er underlagt lovbestemmelsene i norsk lovgivning. Avtalen er bindende for begge parter kun når Tixly har registrert og mottatt betaling. Tixly og ansvarlig spillested / arrangør har lov til å kommunisere digitalt med billettkjøperen via e-post, SMS og push-varsling.

Innbetaling

-All kommunikasjon mellom deg og Tix.no finner sted i kryptert form. Kortinformasjonen din sendes direkte til kortutstederen, og Tix.no lagrer ikke kortinformasjon.

Leveringsgebyr

-Hvis du velger å få bestillingen levert per post, vil all leveringsavgift vises i kjøpsprosessen. Leveringsavgift refunderes ikke hvis arrangementet blir avlyst.

Billetten

-Billetten gir deg tilgang til arrangementet som billetten refererer til, så lenge strekkoden er gyldig og lesbar. Billetter eller produkter som er avlyste, er ikke gyldige. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Billetten kan overføres til en annen person, med mindre det står klart på nettsiden og / eller billetten at billetten er personlig. Billetter kan ikke videreselges for kommersielle formål. Billetter kan heller ikke tilbys i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig tillatelse fra Tixly og / eller ansvarlig spillested / arrangør. Hvis denne bestemmelsen brytes, har Tixly rett til å kansellere billettene.

Tap

-Hvis du mister billettene dine før arrangementet, vennligst kontakt spillested / arrangør.

Refusjon

-Tixly er ikke ansvarlig for refusjon i forbindelse med avlyste hendelser. Vennligst ta kontakt med ansvarlig spillested / arrangør. Kjøpt billett kan ikke innløses eller byttes for en annen billett. Vær oppmerksom på at en billett betalt direkte ved bestilling anses å være kjøpt.
-Avstandsavtalen gjelder ikke for kjøp av billetter til arrangementer.

Avlyst arrangement

-Du er ansvarlig for å kontrollere at arrangementet ikke er kansellert eller flyttet. Et arrangement anses å bli avlyst dersom arrangementet ikke har funnet sted i det hele tatt. Endringer i repertoaret, endret dato, delvis utførte arrangement eller lignende utgjør ikke et avlyst arrangement. Ved avlyste eller flyttede arrangement, ta kontakt med ansvarlig arena / arrangør som har ansvar for spørsmål om innløsning av billetter.

Klager

-Alle former for klage knyttet til arrangementet skal rettes mot spillested / arrangøren. Hvis du er misfornøyd med ting knyttet til billettkjøpet, vennligst kontakt Tixly på info-no@tixly.com.

Reservasjon

-Tixly forbeholder seg retten til at feil informasjon om priser og utsolgte arrangement kan oppstå. Tixly forbeholder seg retten til å endre plasseringen i samme billettkategori og for å flytte reservasjonen til en annen kategori mot at en prisforskjell vil bli betalt til kunden. Tixly forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og gebyrene til billettkjøperen.

Smittesporing

-I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, vil vi sende ut informasjon til alle kunder. Ved kjøp av billetter på vegne av andre er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved evt. smitteoppsporing.

Gjeldende lov

-Norsk lov gjelder for disse generelle vilkårene.

Refusjon ved avlyste forestillinger

Kjøpte billetter refunderes innen 30 dager fra forestillingsdato. Billettavgift og kortgebyr refunderes ikke

Tix Personvernerklæring

Generelt

Tix AS («Tix») tilbyr et salgssystem for salg og administrasjon av billetter til arrangementer og relaterte produkter (heretter kalt «systemet» eller «Tix-systemet»). De som bruker salgssystemet er Tix «kunder». Tix-kunder er fullt ut ansvarlige for arrangementene sine, og Tix er bare den tekniske leverandøren av systemet. Alle spørsmål angående forestillingen og eller kundenes personvernregler rettes direkte til den respektive kunden.

Innsamling av personopplysninger

Tix samler inn personlig informasjon i forbindelse med kjøp av billetter til arrangementer eller produkter der en kunde bruker Tix salgssystem samt når du kontakter oss via e-post eller facebook.

Behandling av personopplysninger

Tix lagrer personopplysninger på vegne av kunden og behandler dem i samsvar med gjeldende lovverk. Dette betyr at Tix beskytter personopplysningene som er lagret i systemet, og at du alltid har rett til å kontakte Tix for informasjon om hvilke av dine personopplysninger som er lagret. Retningslinjene forklarer hvordan Tix behandler din personlige informasjon når du bruker salgssystemet via tix.no eller kundens eget nettsted.
Ulike kunder er ansvarlige for forskjellige arrangementer, noe som betyr at de ulike kunder er ansvarlige for din personlige informasjon avhengig av hvilke billetter til arrangementer og produkter du kjøper. Tix behandler personopplysningene du oppgir i forbindelse med bruk av salgssystemet eller kontakter oss og kan bestå av navn, e-postadresse, telefonnummer, adresseopplysninger, fødselsdato, IP-adresse, kortinformasjon eller annen informasjon du oppgir i forbindelse med kommunikasjonen med Tix.

Oppsigelse av personopplysninger

Hvis kunden vil at personopplysningene hans skal slettes, kan det ordnes ved å sende en e -post til info@tix.no med informasjonen deres.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Tix AS(org.nr. 919892986, Ryfylkegata 45, 4014 Stavanger) er en personopplysnings assistent og er ansvarlig på vegne av kunden (databehandleren) for behandlingen av personopplysninger og at det gjøres i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvorfor behandler Tix personopplysninger?

Dine personopplysninger blir behandlet av Tix for å kunne:
-oppfylle våre forpliktelser overfor deg som avtalt
-oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder i samsvar med avtaler
-administrere kort- og Vipps-betalinger
-forbedre kjøpsprosessen og andre tjenester
-opprettholde god kundekontakt i kommunikasjonen mellom deg og Tix
-administrere tilbakebetaling av kjøp

Hvem har tilgang til din personlige informasjon?

Personopplysninger behandles av Tix og av Tix assistenter og Tix-kunde. Så lenge det ikke er noen juridisk plikt til å utlevere personopplysninger, vil de ikke bli gitt ut til tredjepart. Tix avslører eller selger aldri personopplysninger i markedsføringsøyemed til tredjepart. Alle som har tilgang til dataene, er forpliktet til kun å behandle dataene i samsvar med GDPR-loven nr. 90/2018

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Tix lagrer dine personopplysninger så lenge det kreves for å oppfylle forpliktelsene som foreligger i hvert tilfelle.

Sikkerhet

Tix tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene som behandles. Tiltakene gir et sikkerhetsnivå som er i samsvar med gjeldende lovgivning og som tar hensiktsmessig hensyn til:
-de tekniske mulighetene som finnes.
-hva det vil koste å gjennomføre tiltakene.
-den spesielle risikoen som er forbundet med behandlingen av personopplysninger.
-hvor følsom de behandlede personopplysningene er.

Oppdatering av personvernerklæring

Tix oppdaterer denne personvernerklæringen løpende og gjeldende versjon er den som finnes på tix.no.

Kontakt

Tix AS
Ryfylkegata 40
4014 Stavanger
info@tix.no
Denne personvernerklæringen er gjeldene fra den 24.mai 2018.