Kulturytring Annuale

Kulturytring Annuale

Kulturytring Annuale setter kulturpolitikken under lupen, ett år før valgkampen starter.

Norsk kulturforum arrangerer Kulturytring, Norges største og viktigste møteplass for kunst- og kulturpolitikk, i juni annethvert år (hvert valgår). I årene det ikke er Kulturytring, inviterer NOKU til en aktuell debatt under fanen Kulturytring Annuale. Målet er å sette partienes kulturpolitikk under lupen midt mellom to valgkamper. Den aller første Kulturytring Annuale går av stabelen i Drammen mandag 6. mai kl. 15.00.

Bekreftede deltagere (flere blir offentliggjort fortløpende)
Politikere:
Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Kathy Lie (SV)
Tage Pettersen (H)
Åslaug Sem Jacobsen (Sp)
Grunde Almeland (V)
Representanter fra kulturfeltet:
Hans Ole Rian, CREO
Nora Evensen, leder for Heddakomiteen og teatersjef for Brageteatret
Nina Hodneland, Norske kulturhus
Bård Jacobsen, Styreleder i NOKU og Virksomhetsleder for Kultur og idrett i Larvik
Vibeke Røgler, leder i Foreningen !les
Moderator er Håkon Haugsbø (tidl. NRK)

Arrangementet er gratis og åpent for alle og vil bli streamet. Nasjonal og lokal presse vil bli invitert. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen (H) åpner arrangementet.

Om NOKU:
Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Organisasjonen har eksistert siden 1970 og teller i dag over 220 kommuner og fylkeskommuner som medlemmer, samt en rekke kulturorganisasjoner. NOKU er initiativtaker og eier av Kulturytring, Norges viktigste nasjonale arena for kunst- kulturpolitikk. Kulturytring ble arrangert for andre gang i Drammen i juni 2023 og bidro sterkt til at kulturpolitikk ble diskutert under valgkampen, både i Drammen, i nasjonale media og blant ordførere fra hele landet.

Om Kulturytring:
Kulturytring ble arrangert for første gang midt i pandemien i juni i 2021. Første fysiske gjennomføring var i juni i 2023. Hele 140 arrangører bidro med debatter, foredrag, seminarer og totalt besto programmet av over 170 ulike arrangementer. Mer enn 80 kunstnere fra hele landet var på jobb under festivalen. Over 5000 mennesker fra 100 kommuner besøkte Kulturytring. Sammen med hele bredden av organisasjoner og kompetansemiljøer i norsk kulturliv, skapte NOKU og samarbeidspartnere en kultur- og debattfestival Norge aldri har sett maken til.
Kulturytring skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk. Kulturytring skal gjennom kunnskapsbaserte og relevante ytringer, debatter og diskusjoner, løfte kunst og kultur som et viktig politikkområde og som utviklingskraft i samfunnet. Ikke minst skal Kulturytring befeste kulturens rolle som helt sentral for den demokratiske infrastrukturen i samfunnet.
Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune er hovedsamarbeidspartnere for Kulturytring 2025. Les mer: kulturytring.no