Globuskonferansen 2024 – «De reisende»
Globuskonferansen 2024 – «De reisende»

Globuskonferansen 2024 – «De reisende»

Onsdag 25. september kl 10-14 på Drammen kulturhus

Romanifolket/taterne har alltid vært et vandrende folk med rike musikk- og kulturtradisjoner. Reisende fra bygd til bygd spredde de kunnskap, kunsthåndverk og viser. De var viktige kulturbærere som formet og bevarte norsk folkemusikk, og mye av det vi tenker på som særnorske kunstformer har blitt påvirket av kunstnere fra romani-/taterslekt.

Samtidig har de reisende helt fra 1500-tallet og fram til nyere tid blitt utsatt for mistenkeliggjøring, forfølgelse og overgrep. Hvordan klarer man å ta vare på sin kulturarv under slike omstendigheter?

Globuskonferansen er en årlig kulturkonferanse som setter fokus på mangfold i kulturlivet. I år får du bli bedre kjent med den rike kunst- og kulturarven til romanifolket/taterne, og deres unike historie, både gjennom samtaler, musikk, utstillinger og omvisninger.