DT-debatten: Graffitikrig og ungdomskriminalitet
DT-debatten: Graffitikrig og ungdomskriminalitet

DT-debatten: Graffitikrig og ungdomskriminalitet

Vi skrur tiden tilbake til begynnelsen av 2000-tallet: Den ene fartet rundt i Drammens gater med spraybokser i ryggsekken. Den andre hadde i oppdrag å håndheve forbudet mot gatekunsten. Den ene mente han drev med kunst. Den andre kalte det hærverk. Med det fulgte også annen kriminalitet.

Den internasjonalt anerkjente Brakerøyaveggen, kjent for sine fargerike piecer, ble malt over med gråmaling. I flere år pågikk det en katt- og muslek mellom politi og opprører, og en stadig mer tilspisset politisk debatt: Skulle ungdommen få lov til å utøve kunsten sin, eller ikke?

20 år etter nulltoleransen mot graffiti møtes de to igjen: Graffitikunstner Eric Ness Christiansen og politioverbetjent Geir Oustorp, som er seksjonsleder for forebyggende ved Drammen politistasjon.

Hva tenker de om nulltoleransetiden i dag? Om ungdomskriminalitet, utenforskap, og det å være ungdom i det hele tatt? Hva kan kriminaliseringen av graffiti lære oss om ungdommen nå til dags?

OBS! Selve soundtracket fra denne tiden, hiphop-legenden Ormstunge fra DRM, kommer!

I panelet som skal diskutere ungdommen nå til dags kommer også:

* Willy Pedersen, professor i sosiologi og ungdomsforsker ved Universitetet
i Oslo
* Sadi Emeci, daglig leder ved Ungdomskulturhuset G60
* Victor Logan, erfaringskonsulent ved Knutepunkt Strømsø
* Christian Fonseca Malnes (15), Marienlyst skole og Referansegruppe for ungdom
på Strømsø
* Ruwayda Sudal (16), Marienlyst skole og Referansegruppe for ungdom på Strømsø

Dørene åpnes kl. 18.00, debatten starter kl. 19.00.
Gratis inngang.