«Diagnose: kvinne» – bokprat med Liv Bjørnhaug Johansen

«Diagnose: kvinne» – bokprat med Liv Bjørnhaug Johansen

Hvorfor er det så mye ved kvinnekroppen vi ikke vet noe om? Hvorfor har det ikke blitt gjort noe med disse kunnskapshullene? Hvordan havnet egentlig kvinnehelse i medisinens blindsone?

Dette er noen av spørsmålene sykepleier og forfatter Liv Bjørnhaug Johansen gir seg i kast med i «Diagnose: kvinne». Gjennom møter med flere kvinner tegner boka opp et kritisk og innsiktsfullt bilde av kvinnehelsas status i norsk helsevesen.

Gratis inngang.